HABERLER : KATEGORİ :: ÇEKMEKÖY TARİHİ

MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN TARİHİ-1

MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN TARİHİ-1 ÇEKMEKÖY 2023

Köy isimlerine en erken ulaşabildiğimiz dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Bu dönemde tutulan tapu tahrir kayıtlarının ihtiva eden defterlerde Çekmeköy, Hüseyinli, Sırapınar ve Koçullu; yine aynı döneme ait şeriye sicillerinde de bu köylerle birlikte Alemdağ ve Ömerli köylerinin isimleri geçer.
SOSYAL BELEDiYECiLiK BAĞLAMINDA YAPILAN SOSYAL HARCAMALAR

SOSYAL BELEDiYECiLiK BAĞLAMINDA YAPILAN SOSYAL HARCAMALAR ÇEKMEKÖY 2023

Sosyal harcama, toplum yararı amaçlanarak, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer sosyal hizmetlerin vatandaşlarca temin edilmesi için gerek toplumun tamamına veya belli bir kesimine yönelik toplu biçimde, gerekse belli bir toplumsal kesime ait bireyler için direkt olarak kamusal kaynaklardan yapılan harcamalardır.