Yorumlar

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINIYOR

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINIYOR

Mesleki Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yıllardır hizmet vermektedir. Buna rağmen toplumun ne işveren kesimi, ne de meslek edinmek isteyen gençleri tarafından yeterince bilinmemektedir. Hal böyle olunca her yıl eğitimini yarıda bırakan mesleksiz gençlere yenileri katılmaktadır