Yorumlar

DEVRİ ALEM-KATAR(QATAR)

DEVRİ ALEM-KATAR(QATAR)

Katar resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Orta Doğu'da Basra Körfezi'nde yer alan küçük bir yarımada ülkesidir ve emirlikle yönetilir. Tek kara sınırı olan komşusu Suudi Arabistan'dır ve kuzeyinde Bahreyn, doğusunda İran yer alır.
HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN

Hırvatistan resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti… Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüş durumda. Ülke Avrupa'nın en iyi korunmuş coğrafyalarından birine sahip.