BAŞKANDAN

Sanat ve Kültür

Sanat ve Kültür

Sanat ve kültür birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Bu iki öge birbirinden bağımsız değerlendirilemez.
15 TEMMUZ

15 TEMMUZ

Her milletin tarihinde önemli kırılma noktaları vardır.
Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları

Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları

Bilindiği üzere şehir hayatının ortak noktası olan sosyal, siyasal, entelektüel ve ekonomik alanlardaki birikim, medeniyeti ifade etmektedir.