BAŞKANDAN

TEVEKKÜL

TEVEKKÜL

Anadolu insanı vatan bildiği bu topraklarda her dem “tevekkül” ederek yaşamıştır.
Sanat ve Kültür

Sanat ve Kültür

Sanat ve kültür birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Bu iki öge birbirinden bağımsız değerlendirilemez.